Privacy

Ivm de nieuwe wet op de privacy maken wij openbaar wat er met uw gegevens gebeurt.

Welke gegevens vragen wij u?

Om u in te laten schrijven moet u doen aan bepaalde criteria, om deze te checken vragen wij u om uw bankafschriften van 3 maanden mee te brengen, deze behouden wij niet maar hebben ze alleen nodig ter inzage. Indien u bij een bewindvoerder loopt of andere hulpinstantie dan is het mogelijk om van deze instantie een brief mee te krijgen waarin staat dat u voldoet aan onze criteria. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens over inkomsten en uitgaven dus niet, u geeft ze namelijk alleen maar ter inzage waarna u ze direct mee terug krijgt.

Welke gegevens bewaren wij wel?

Indien u voldoet aan onze criteria dan bewaren wij uw naam gegevens plus de gegevens van de overige bij u thuis wonende personen, gegevens over uw inkomsten en uitgaven hebben wij niet in onze gegevens staan. Onder deze gegevens vallen alleen de namen, geboorte dagen, adressen, telefoonnummer en email. Verder noteren wij per maand wat u meeneemt uit ons pand vandaan wat betreft kleding en schoenen, deze gegevens worden 3 maanden bewaard en daarna verwijdert. De speciale artikelen die u krijgt bij de verloting zoals een laptop of pc worden 3 jaar bewaard, dit omdat u 1 keer per 3 jaar een computer kunt aanvragen bij ons zolang de voorraad strekt. De overige artikelen die u kunt verkrijgen via de loting bewaren wij 1 jaar met als reden dat wij proberen alles zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Wie hebben er inzage in de gegevens?

In ons pand staat een computer waarin alleen uw naam en pasnummer staat vermeld, deze zijn nodig om te kunnen registreren wat en wanneer u iets meeneemt, verdere gegevens zijn hier voor niemand zichtbaar of opvraagbaar. De centrale computer staat prive bij Dhr Ron Flippo, op deze computer staan al uw gegevens vermeld behalve de gegevens over uw inkomen en uitgaven, deze computer word door niemand anders gebruikt en is voorzien van beveiliging.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Zolang u ingeschreven staat bij onze stichting worden uw gegevens bewaard en zodra u zich laat uitschrijven dan word u binnen 14 dagen geheel uit ons bestand gewist waarna deze gegevens niet meer opvraagbaar zijn door wie dan ook.

Wie mag er uw gegevens inzien?

Uw gegevens mogen door niemand worden ingezien zonder uw toestemming, deze gegevens worden dan ook niet openbaar gemaakt en kunnen niet door derden worden ingezien zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Onze secretaresse die de inschrijvingen doet noteert alleen de benodigde gegevens en geeft deze op papier door aan Dhr Ron Flippo die de papieren na inschrijving vernietigd door middel van een papier versnipperaar.

Mocht u ondanks dit schrijven nog vragen hebben kunt u deze richten aan onze stichting via de bekende email adressen.