Leids Dagblad 9 maart 2015

kledingbank Leiden-helpt

Heeft u kleding dat u graag wilt geven aan ons? Bel even met Jo: 06 46338811, en u krijgt van ons de inleveradressen of wanneer het veel is word dit opgehaald bij u thuis.

Wij zijn tevens op zoek naar een nieuw onderkomen omdat wij in dit pand tot 1 oktober mogen verblijven, verder zoeken wij een busje met dubbele cabine en kunnen wij nog steeds vrijwilligers gebruiken bij het klusteam, evenemententeam en werving, voor de banken zijn inmiddels genoeg vrijwilligers.

Opening Kledingbank

Opening  Onze kledingbank, speelgoedbank en boekenbank gaan we openen op 16 maart aanstaande om 11 uur, deze kunt u vinden aan de Hoge Rijndijk nummer 348 te Leiden. De openingstijden daarna zullen zijn iedere dinsdag en vrijdag van 10.00 uur tot 14.00 uur, zodra wij een pand in de stad zelf hebben zullen deze tijden aangepast worden en zal er ook een ontmoetings plaats worden ingericht alwaar u gratis een kop koffie of thee met een koekje kunt gebruiken en nieuwe mensen kan ontmoeten.

Kinderen dolblij met laptop

Dit is onder anderen waar de stichting zich voor inzet, de mensen helpen groot of klein daar waar nodig, MET EN VOOR ELKAAR

Stichting Leiden-helpt heeft de ANBI status

Met terug werkende kracht heeft de stichting de ANBI status mogen ontvangen, deze status is ingegaan op 21 november 2014.

anbi status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.

Aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht

Soms kunnen wij een instelling met terugwerkende kracht aanwijzen als ANBI. Dat kan in de volgende situaties:

  • De instelling bestond al op 1 januari van het kalenderjaar waarin ze een aanvraag doet om aangewezen te worden als ANBI. Vanaf die datum voldeed de instelling ook aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat kalenderjaar aangewezen worden als ANBI.
  • De instelling doet een aanvraag om aangewezen te worden als ANBI binnen een jaar na de datum waarop ze is opgericht. Vanaf die datum, voldeed de instelling ook aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting worden aangewezen als ANBI.
  • Let op!

    Heeft iemand een gift gedaan aan een instelling die op dat moment geen ANBI was? En is deze instelling later met terugwerkende kracht aangewezen als ANBI? Dan mag degene die de gift deed, deze toch aftrekken.

  • Als stichting of vereniging maakt u waarschijnlijk regelmatig gebruik van vrijwilligers. In dat geval kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.