Wat kun je met onze Hulppas?
1. gebruik maken van onze kledingbank gratis
2. gebruik maken van onze speelgoedbank gratis
3. gebruik maken van de ruilbibliotheek gratis
4. gebruik maken van het meetingpoint gratis
5. koffie, thee of fris gratis
6. naar speeltuin Zuiderkwartier gratis
7. korting groenten en fruit bij Sandy Leiden​.
8. 10% korting bij Bruna Vijfmeiplein
9. 10% korting bij Wijnand Sloos sport Vijfmeiplein
10. deelnemen aan workshops gratis
11. vele activiteiten gratis
en binnenkort korting bij vele bedrijven en winkels.

Graag willen wij de volgende sponsoren bedanken voor het helpen met de kidsweek. Chris Kalkman(snoepjes) Albert Heijn XL 5 mei laan (boodschappen), Albert Heijn Voorschoten (boodschappen) Albert Heijn Kooilaan (boodschappen) De Elza hoeve (beschikbaar stellen van terrein) Autosloperij De Graaf (banden) Autosloperij Opdam (binnen banden) Da Vinci College (tassen-keycords) Hoogvliet Kennedylaan.(spellen) Speeltuin Zuiderkwartier(beschikbaar stellen van de speeltuin) Speeltuin Westerkwartier (beschikbaar stellen van de speeltuin) ZamZam (fruit)Stephan Bekooij (foto;s) Ak Al bakkerij Sumatrastraat (stokbroden) Markt koopman (komkommers,tomaten,sla) De zus van Caroline (pakken vossenjacht) Intratuin Voorschoten, Voordouw vlees en Alle vrijwilligers voor het helpen de hele week. Zonder uw hulp zou het nooit gelukt zijn Onze dank is dan ook heel groot.

Vandaag is onze Stichting uitgekozen als goed doel door Sharity, zes managers van de Heineken hebben allerlei klusjes gedaan in en rond het pand, ook zijn ze mee geweest naar verzorgingshuizen alwaar wij weer spelen en puzzels gebracht hebben. Helemaal super, managers bedankt allemaal, en natuurlijk ook de vrijwilligers die vandaag een extra dag voor de stichting hebben gewerkt.

’t Leidsch Trefpunt is op 5 mei gesloten

op 8 mei zijn wij er weer van 10 tot 14 uur en op 12 mei is er weer de mogelijkheid om u in te schrijven bij onze Stichting.

Graag tot ziens,

Mvg, Jo

kledingbank Leiden-helpt

Heeft u kleding dat u graag wilt geven aan ons? Bel even met Jo: 06 46338811, en u krijgt van ons de inleveradressen of wanneer het veel is word dit opgehaald bij u thuis.

Wij zijn tevens op zoek naar een nieuw onderkomen omdat wij in dit pand tot 1 oktober mogen verblijven, verder zoeken wij een busje met dubbele cabine en kunnen wij nog steeds vrijwilligers gebruiken bij het klusteam, evenemententeam en werving, voor de banken zijn inmiddels genoeg vrijwilligers.

Met terug werkende kracht heeft de stichting de ANBI status mogen ontvangen, deze status is ingegaan op 21 november 2014.

anbi status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.

Aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht

Soms kunnen wij een instelling met terugwerkende kracht aanwijzen als ANBI. Dat kan in de volgende situaties:

  • De instelling bestond al op 1 januari van het kalenderjaar waarin ze een aanvraag doet om aangewezen te worden als ANBI. Vanaf die datum voldeed de instelling ook aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat kalenderjaar aangewezen worden als ANBI.
  • De instelling doet een aanvraag om aangewezen te worden als ANBI binnen een jaar na de datum waarop ze is opgericht. Vanaf die datum, voldeed de instelling ook aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting worden aangewezen als ANBI.
  • Let op!

    Heeft iemand een gift gedaan aan een instelling die op dat moment geen ANBI was? En is deze instelling later met terugwerkende kracht aangewezen als ANBI? Dan mag degene die de gift deed, deze toch aftrekken.

  • Als stichting of vereniging maakt u waarschijnlijk regelmatig gebruik van vrijwilligers. In dat geval kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.