Met terug werkende kracht heeft de stichting de ANBI status mogen ontvangen, deze status is ingegaan op 21 november 2014.

anbi status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.

Aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht

Soms kunnen wij een instelling met terugwerkende kracht aanwijzen als ANBI. Dat kan in de volgende situaties:

  • De instelling bestond al op 1 januari van het kalenderjaar waarin ze een aanvraag doet om aangewezen te worden als ANBI. Vanaf die datum voldeed de instelling ook aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat kalenderjaar aangewezen worden als ANBI.
  • De instelling doet een aanvraag om aangewezen te worden als ANBI binnen een jaar na de datum waarop ze is opgericht. Vanaf die datum, voldeed de instelling ook aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht tot de datum van oprichting worden aangewezen als ANBI.
  • Let op!

    Heeft iemand een gift gedaan aan een instelling die op dat moment geen ANBI was? En is deze instelling later met terugwerkende kracht aangewezen als ANBI? Dan mag degene die de gift deed, deze toch aftrekken.

  • Als stichting of vereniging maakt u waarschijnlijk regelmatig gebruik van vrijwilligers. In dat geval kunt u misschien gebruikmaken van de vrijwilligersregeling. U hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen.