Eind in zicht

Bijna is het zover, op dinsdag 24 september 2019 zullen wij voor het laatst mensen helpen, op deze dag zullen de deuren om 15 uur sluiten en gesloten blijven voor de mensen die juist onze hulp hard nodig hebben. Wij hebben de afgelopen 6 jaar klaar gestaan voor een ieder die moest rondkomen van een uitkering of minder, op alle fronten hebben wij zover als wij konden geholpen, helaas zullen wij dit na 24 september niet meer kunnen doen. De laatste 2 jaar zijn wij op zoek geweest naar verschillende oplossingen om de stichting door te kunnen laten gaan maar wat wij ook bedachten of probeerden dit was niet mogelijk zonder de subsidie voor de huur van het pand. Wij begrijpen dat ook de gemeente moet bezuinigen maar wij begrijpen niet dat ze bezuinigen op een stichting die juist veel uit handen haalde bij de gemeente en daardoor juist geld opbracht in plaats van geld koste, bijna 800 gezinnen maken gebruik van onze stichting, indien je hier een rekensom op los laat betekent dit dat het de gemeente ca 6,40 euro per persoon per jaar zou kosten, deze kosten zullen nu veel hoger gaan worden. Helaas is het niet meer mogelijk voor ons om een doorstart te maken als stichting Leiden-helpt.

Door een aantal vrijwilligers word er nu gezocht naar een ander pand om daar opnieuw te gaan starten maar dan alleen als kledingbank, wij hopen dat dit gaat lukken zodat u toch weer ergens terecht kunt.

Ikzelf (Ron Flippo) hou het na de sluiting voor gezien en ben blij dat wij in de 6 jaar dat de stichting bestond zoveel mensen heb kunnen helpen, vanaf eind oktober ga ik weer de tijd gebruiken die nu vrij komt voor mijn hobby als fotograaf.

Ik wil namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en alle bedrijven en organisaties bedank ik voor hun steun en giften. Namens het bestuur en alle vrijwilligers danken wij u voor het vertrouwen dat u in ons had en wensen alle cliënten al het goede toe in de toekomst.

Ron Flippo